Phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

GIỚI THIỆU SÁCH “TÔI PR CHO PR”

25-03-2022

“Tôi PR cho PR” là cuốn sách thường thức đầu tiên được viết độc lập bởi một tác giả Việt Nam – Di Li (Diệu Linh), người có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Quan hệ công chúng với vai trò người tư vấn chiến lược và tổ chức thực hiện PR, cộng tác giảng dạy PR tại một số trường đại học. Năm 2007 chị hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài lần đầu tiên được nhắc đến ở Việt Nam: Nghiên cứu các biện pháp Marketing và Quan hệ công chúng để củng cố và phát triển thương hiệu giáo dục. Chị cũng là tác giả cuốn “Kỹ năng viết trong Quan hệ công chúng” phát hành năm 2011.

Xem thêm